logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Powiatowa Rada Rynku Pracy


Powiatowe Rady Rynku Pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy,
 

Kadencja IV 2016-2020

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Marcin Michalik - Urząd Miasta Chorzów - Przewodniczący PRRP
 2. Monika Osadnik - Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym" - Z-ca Przewodniczącego PRRP
 3. Jolanta Koczubik - Urząd Miasta Chorzów
 4. Marcin Weindich - Rada Miasta Chorzów
 5. Piotr Bonk - OPZZ Rada Województwa Śląskiego
 6. Grzegorz Cisek - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 7. Paweł Drozd - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych
 8. Rafał Gawleta - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 9. Paweł Pawelec - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa
 10. Karol Pluszczyk - NSZZ Solidarność
 11. Tomasz Ledworowski- Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców
 12. Henryk Wróblewski - Polskie Towarzystwo Charytatywne
 13. Marek Wyszka - Forum Związków Zawodowych

 

 

Ilość odwiedzin: 12204
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wieczorek
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2011-03-08 12:54:32
Data udostępnienia informacji: 2011-03-08 12:54:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 13:18:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner