logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Oferty pracy > Aktualne oferty pracy

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
06.03.2008

-------------------------------------------------------------------------------- 
Stanowisko oferowane: Asystentka stomatologiczna
Numer oferty: OfPr/08/0496
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Blacharz samochodowy
Numer oferty: OfPr/08/0601
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Blacharz samochodowy
Numer oferty: OfPr/08/0369
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Brukarz
Numer oferty: OfPr/08/0617
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Bukieciarz/kierownik
Numer oferty: OfPr/08/0426
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ciastkarz- Piekarz
Numer oferty: OfPr/08/0600
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Cieśla
Numer oferty: OfPr/08/0563
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Cieśla
Numer oferty: OfPr/08/0537
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Cukiernik
Numer oferty: OfPr/08/0598
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Czyściciel
Numer oferty: OfPr/08/0452
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Dekarz
Numer oferty: OfPr/08/0455
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Dostawca potraw
Numer oferty: OfPr/08/0548
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Dyrektor Ośrodka
Numer oferty: OfPr/08/0543
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Elektromonter
Numer oferty: OfPr/08/0473
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Elektryk
Numer oferty: OfPr/08/0366
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Elektryk
Numer oferty: OfPr/08/0437
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Elektryk
Numer oferty: OfPr/08/0475
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Elektryk SEP do 1KV
Numer oferty: OfPr/08/0373
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Fryzjer
Numer oferty: OfPr/08/0597
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Gipsiarz

Numer oferty: OfPr/08/0616
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Główny Księgowy Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Numer oferty: OfPr/08/0410
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Górnik - Kombajnista
Numer oferty: OfPr/08/0449
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Górnik- Strzałowy
Numer oferty: OfPr/08/0448
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Grafik
Numer oferty: OfPr/08/0376
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Handlowiec
Numer oferty: OfPr/08/0367
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Handlowiec
Numer oferty: OfPr/08/0470
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Informatyk
Numer oferty: OfPr/08/0401
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Informatyk
Numer oferty: OfPr/08/0493
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Inżynier elektryk
Numer oferty: OfPr/08/0474
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Inżynier mechanik
Numer oferty: OfPr/08/0447
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kamieniarz
Numer oferty: OfPr/08/0574
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kelnerka- Manager
Numer oferty: OfPr/08/0463
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca B
Numer oferty: OfPr/08/0568
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca B
Numer oferty: OfPr/08/0569
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca B (mile widziane C)
Numer oferty: OfPr/08/0614
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca C+E
Numer oferty: OfPr/08/0374
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca C+E
Numer oferty: OfPr/08/0467
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca CE-operator dźwigu
Numer oferty: OfPr/08/0576
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca karetki z przeszkoleniem medycznym
Numer oferty: OfPr/08/0383
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierowca kat. C+E
Numer oferty: OfPr/08/0451
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kierownik warsztatu mechanicznego
Numer oferty: OfPr/08/0265
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kolporter ulotek
Numer oferty: OfPr/08/0595
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Konserwator części
Numer oferty: OfPr/08/0578
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Konsultant telefonicznej obsługi klienta
Numer oferty: OfPr/08/0511
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kosztorysant budowlany
Numer oferty: OfPr/08/0566
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Krawiec
Numer oferty: OfPr/08/0412
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Krawiec(owa)
Numer oferty: OfPr/08/0528
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Krojczy, krojczyni
Numer oferty: OfPr/08/0573
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Księgowa
Numer oferty: OfPr/08/0572
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kucharz
Numer oferty: OfPr/08/0423
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kucharz (ka)
Numer oferty: OfPr/08/0076
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Kucharz kuchni tureckiej
Numer oferty: OfPr/08/0557
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Lakiernik samochodowy
Numer oferty: OfPr/08/0458
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Magazynier
Numer oferty: OfPr/08/0581
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Magazynierka
Numer oferty: OfPr/08/0522
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Mechanik samochodów osobowych
Numer oferty: OfPr/08/0549
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Numer oferty: OfPr/08/0454
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Numer oferty: OfPr/08/0537
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Monter mebli-dop.st.pr
Numer oferty: OfPr/08/0560
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Monter urządzen zabawowych
Numer oferty: OfPr/08/0545
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Murarz
Numer oferty: OfPr/08/0455
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Murarz
Numer oferty: OfPr/08/0561
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Murarz
Numer oferty: OfPr/08/0615
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Murarz-tynkarz
Numer oferty: OfPr/08/0599
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Nauczyciel języka angielskiego
Numer oferty: OfPr/08/0558
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Nauczyciel języka polskiego
Numer oferty: OfPr/08/0558
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Operator koparko-ładowarki
Numer oferty: OfPr/08/0534
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Operator mini- koparki
Numer oferty: OfPr/08/0431
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Operator Pilarki
Numer oferty: OfPr/08/0465
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Operator przenośnika taśmowego
Numer oferty: OfPr/08/0445
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Parkingowy
Numer oferty: OfPr/08/0567
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Plastyk
Numer oferty: OfPr/08/0480
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Płytkarz
Numer oferty: OfPr/08/0606
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Podinspektor w Wydziale Finansowym
Numer oferty: OfPr/08/0161
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Policjant
Numer oferty: OfPr/08/0398
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pomoc Lakiernika
Numer oferty: OfPr/08/0368
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Portier
Numer oferty: OfPr/08/0364
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik biura podróży
Numer oferty: OfPr/08/0514
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik biurowy
Numer oferty: OfPr/08/0578
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik biurowy- Obsługa Klienta
Numer oferty: OfPr/08/0487
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik budowlany
Numer oferty: OfPr/08/0450
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik do czyszczenia przenośników taśmowych
Numer oferty: OfPr/08/0446
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik działu reklamacji
Numer oferty: OfPr/08/0521
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik fizyczny
Numer oferty: OfPr/08/0577
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik ochrony
Numer oferty: OfPr/08/0462
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik ochrony
Numer oferty: OfPr/08/0461
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik ochrony
Numer oferty: OfPr/08/0613
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Pracownik ochrony z licencją
Numer oferty: OfPr/08/0612
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Projektant branży technologicznej specjalność: minerały
Numer oferty: OfPr/08/0411
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel handlowy
Numer oferty: OfPr/08/0424
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel handlowy
Numer oferty: OfPr/08/0494
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Przepalacz złomu
Numer oferty: OfPr/08/0430
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Robotnik budowlany
Numer oferty: OfPr/08/0577
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Robotnik przy produkcji okien
Numer oferty: OfPr/08/0594
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Robotnik remont-budowl pr. interwencyjne
Numer oferty: OfPr/08/0516
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sortowacz
Numer oferty: OfPr/08/0443
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Spawacz
Numer oferty: OfPr/08/0415
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Spawacz - Operator Urządzeń Oczyszczalni
Numer oferty: OfPr/08/0611
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Specjalista d/s sprzedaży
Numer oferty: OfPr/08/0407
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Specjalista do spraw kadr i płac
Numer oferty: OfPr/08/0520
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Specjalista do spraw marketingu
Numer oferty: OfPr/08/0394
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Specjalista ds sprzedaży
Numer oferty: OfPr/08/0434
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzątaczka
Numer oferty: OfPr/08/0596
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzątaczka
Numer oferty: OfPr/08/0363
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzątaczka
Numer oferty: OfPr/08/0589
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Numer oferty: OfPr/08/0460
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Numer oferty: OfPr/08/0510
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Numer oferty: OfPr/08/0571
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzedawca-Kasjer
Numer oferty: OfPr/08/0476
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Sprzedawca/ Kasjer (wykładanie towaru)
Numer oferty: OfPr/08/0610
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Stolarz
Numer oferty: OfPr/08/0593
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Stolarz - Operator Pilarki
Numer oferty: OfPr/08/0464
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Szwaczka
Numer oferty: OfPr/08/0412
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ślusarz
Numer oferty: OfPr/08/0436
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ślusarz (konstrukcje)
Numer oferty: OfPr/08/0419
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ślusarz remontowy
Numer oferty: OfPr/08/0418
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ślusarz- Spawacz
Numer oferty: OfPr/08/0457
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Ślusarz- Spawacz
Numer oferty: OfPr/08/0481
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Technik fizjoterapii, ortopeda lub technik biomechanik
Numer oferty: OfPr/08/0396
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Technik radiologii
Numer oferty: OfPr/08/0498
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Tokarz
Numer oferty: OfPr/08/0413
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Tokarz-Frezer
Numer oferty: OfPr/08/0492
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Tynkarz
Numer oferty: OfPr/08/0455
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Tynkarz
Numer oferty: OfPr/08/0602
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Zbrojarz
Numer oferty: OfPr/08/0537
--------------------------------------------------------------------------------
Stanowisko oferowane: Zbrojarz
Numer oferty: OfPr/08/0562
-------------------------------------------------------------------------------- 

   

Informacje:
Powiatowy Urząd Pracy
41-500 Chorzów
ul. Opolska 19
Tel. 3497129, 3497134, 3497119

Nazwa dokumentu: Aktualne oferty pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-07-18 12:58:20
Data udostępnienia informacji: 2006-07-18 12:58:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 14:12:51

Wersja do wydruku...

corner   corner