logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Oferty pracy > Aktualne oferty pracy

 

Aktualne oferty pracy


Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
30.11.2009
Numer oferty: OfPr/09/1479
Stanowisko oferowane: Agent ubezpieczeniowy
Wymagania
: wykształcenie średnie; zaświadczenie o niekaralności; Inne informacje : Praca przy spisywanie umów ubezpieczeniowych; tworzenie struktur firmy; organizowanie sprzedaży; tworzenie własnej bazy klientów; warunki zatrudnienia – umowa agencyjna, wynagrodzenie prowizyjne; miejsce pracy – Chorzów;
Kontakt : telefoniczny 516576472
albo e-mail:
langerp@poczta.onet.pl
------------------------------------------------------------------------------
Numer oferty: OfPr/09/1481
Stanowisko oferowane: Kasjer dysponent
Wymagania
: wykształcenie średnie ekonomiczne; praktyka; doświadczenie w obrocie gotówkowym oraz kurs kasjera
Inne informacje : Praca przy sprzedaży produktów bankowych - bieżąca obsługa kasowa; system pracy dwuzmianowy; wynagrodzenie od 1800 do 2800 złotych brutto; miejsce pracy – Chorzów;
Kontakt : rodkatowice.rekrutacja@pkobp.pl
W temacie maila dopisek 1/PUP/KO/01 CHORZÓW
------------------------------------------------------------------------------
Numer oferty: OfPr/09/1483
Stanowisko oferowane: Witrażownik
Wymagania
: wykształcenie zawodowe; praktyka;
prawo jazdy kategorii B;
Inne informacje : Praca przy cięciu dużych tafli szkła - pomoc przy wykonywaniu witraży; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
------------------------------------------------------------------------------
Numer oferty: OfPr/09/1484
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Wymagania
: wykształcenie średnie; praktyka; obsługa kasy fiskalnej;
Inne informacje : Praca przy sprzedaży alkoholi; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
Kontakt telefoniczny 668 128 668
------------------------------------------------------------------------------
Numer oferty: OfPr/09/1510
Stanowisko oferowane: Specjalista ds. sprzedaży
Wymagania
: wykształcenie średnie; prawo jazdy kategorii B - mile widziany własny samochód;
Inne informacje : Praca przy sprzedaży usług systemu zarządzania; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie prowizyjne - od 2.000 do 3.000 złotych brutto; miejsce pracy – Katowice i okolice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1512
Stanowisko oferowane: Krawiec
Wymagania
: koniecznie praktyka przy krojeniu i szyciu firan i zasłon !!!
Inne informacje : Praca przy krojeniu i szyciu – obszywaniu firan / zasłon; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Bytom;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1524
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel
Wymagania
: zaświadczenie o niekaralności;
Inne informacje : Obsługa klientów, udzielanie pożyczek; system pracy dowolny; wynagrodzenie prowizyjne; miejsce pracy – Katowice i okolice; zatrudnienie w ramach umowy o współpracę;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1559
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel handlowy
Wymagania
: chęć i gotowość do podjęcia pracy na takim stanowisku; prawo jazdy kategorii B;
Inne informacje : Pozyskiwanie klientów – branża pościel wełniana; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren Śląska;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1561
Stanowisko oferowane: Doradca klienta
Wymagania
: Wykształcenie średnie;  
Inne informacje : Pozyskiwanie klientów funduszy inwestycyjnych; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie około 3.000 złotych brutto (podstawa + prowizja); miejsce pracy – Bytom (biuro oraz teren);  
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1561
Stanowisko oferowane: Menadżer
Wymagania
: Wykształcenie wyższe;
Inne informacje : Prowadzenie rekrutacji, wdrażanie nowych pracowników, szkolenie zespołowe (branża ubezpieczeniowa, fundusze inwestycyjne); system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie od 4.000 do 5.000 złotych brutto (podstawa + prowizja);  miejsce pracy – Bytom (biuro oraz teren);
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1562
Stanowisko oferowane: Blacharz samochodowy
Wymagania
: Wykształcenie kierunkowe; praktyka 1 rok;
Inne informacje : Prace serwisowe; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Świętochłowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1562
Stanowisko oferowane: Lakiernik samochodowy
Wymagania
: Wykształcenie kierunkowe; praktyka 1 rok;
Inne informacje : Prace serwisowe; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Świętochłowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1565
Stanowisko oferowane: Elektronik samochodów ciężarowych
Wymagania
: Wykształcenie kierunkowe; praktyka 1 rok – pracownik samodzielny;
Inne informacje : Prace serwisowe; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1568
Stanowisko oferowane: Szwaczka
Wymagania
: Wykształcenie zawodowe; praktyka – pracownik samodzielny;
Inne informacje : akordowe szycie – branża bieliźniarstwo; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1570
Stanowisko oferowane: Kierownik robót elektroenergetycznych
Wymagania
: Wykształcenie wyższe budowlane; umiejętność kierowania zespołem ludzi; uprawnienia - eksploatacja instalacji i sieci elektroenergetycznych; praktyka; prawo jazdy kategorii B;
Inne informacje : Prowadzenie prac elektroenergetycznych na budowie; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego oraz Kujawsko – Pomorskiego (praca w delegacji);
Dokumenty aplikacyjne wraz z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę oraz referencjami przesyłać na adres mailowy - szymczak@elbrox.pl albo kontakt telefoniczny - 052-33-33-270, 604153480
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1570
Stanowisko oferowane: Elektromonter
Wymagania
: Wykształcenie kierunkowe – elektryczne lub energetyczne; uprawnienia SEP; praktyka; prawo jazdy kategorii B;
Inne informacje : Prace elektromonterskie na budowach; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego oraz Kujawsko – Pomorskiego (praca w delegacji);
Dokumenty aplikacyjne wraz z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę oraz referencjami przesyłać na adres mailowy - szymczak@elbrox.pl albo kontakt telefoniczny - 052-33-33-270, 604153480
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1576
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Wymagania
: praktyka; książeczka zdrowia; 
Inne informacje : Praca w hurtowni wędlin; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Katowice;
KONTAKT : 694 416 674
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1578
Stanowisko oferowane: Księgowy samodzielny
Wymagania
: praktyka 2 lata; wykształcenie średnie ekonomiczne; 
Inne informacje : Prowadzenie księgowości zakładu pracy chronionej w tym - rozliczenia, płace, ZUS, SOD, PFRON; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1592
Stanowisko oferowane: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych zew./wew.
Wymagania
: praktyka 1 rok; wykształcenie zawodowe; 
Inne informacje : Praca przy sieciach wodno – kanalizacyjnych
zewnętrznych / wewnętrznych; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1592
Stanowisko oferowane: Operator sprzętu do robót ziemnych
Wymagania
: praktyka 1 rok; wykształcenie zawodowe; uprawnienia;
Inne informacje : Obsługa koparki, ładowarki oraz koparki kołowej; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1592
Stanowisko oferowane: Kierowca CE
Wymagania
: praktyka 1 rok; wykształcenie zawodowe; uprawnienia do obsługi HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy);
Inne informacje : Praca jako kierowca-operator HDS; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1592
Stanowisko oferowane: Kierownik prac budowlanych
Wymagania
: praktyka 1 rok; wykształcenie średnie lub wyższe budowlane; uprawnienia sieci wodno – kanalizacyjnych;
Inne informacje : Prace kontrolne przy robotach sieci wodno – kanalizacyjnych i prac budowlanych; system pracy jednozmianowy;  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren woj. Śląskiego;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1605
Stanowisko oferowane: Sprzedawca-kasjer
Wymagania
: praktyka mile widziana; wykształcenie handlowe; obsługa kasy fiskalnej; książeczka zdrowia; 
Inne informacje : sprzedaż wędlin - obsługa klienta; system pracy dwuzmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1607
Stanowisko oferowane: Pracownik ochrony
Wymagania
:
Orzeczony Stopień Niepełnosprawności –
umiarkowany lub II grupa
Inne informacje
: ochrona terenu na pograniczu Piekar Śląskich/Chorzowa; system pracy 12 godzin na 12 godzin wolnych; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą;
KONTAKT telefoniczny - 728 456 289
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1608
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel handlowy
Wymagania
: wykształcenie średnie; prawo jazdy kategorii B; samodzielne organizowanie czasu pracy; samodyscyplina; kreatywność;
własny samochód
Inne informacje : pozyskiwanie i obsługa klientów Bankowy OFE; system pracy do uzgodnienia – zatrudnienie w ramach umowy zlecenie; wynagrodzenie od 1200 – 3000 złotych brutto (suma przybliżona – podstawa + prowizja); miejsce pracy – Tychy i okolice lub okolice miejsca zamieszkania; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie;
KONTAKT telefoniczny - 604646785, 0327869758
lub e.danicic@bankowy.com.pl
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1608
Stanowisko oferowane: Kierownik grupy
Wymagania
: wykształcenie średnie; praktyka; kierowanie zespołem pracowników; samodzielność; samodyscyplina; nastawienie na rozwój; kreatywność;
Inne informacje : zarządzanie zespołem przedstawicieli handlowych, kontrola realizacji planów, motywowanie podległych pracowników, rekrutacja, szkolenia zatrudnionych, budowanie własnych struktur; wynagrodzenie od 3000 złotych brutto (suma przybliżona); miejsce pracy – Tychy i okolice lub okolice miejsca zamieszkania; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie;
KONTAKT telefoniczny - 604646785, 0327869758
lub e.danicic@bankowy.com.pl
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1610
Stanowisko oferowane: Specjalista do spraw sprzedaży
Wymagania
: znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego w stopniu biegłym; 4 lata praktyki; wykształcenie wyższe techniczne; obsługa komputera; prawo jazdy kategorii B;
Inne informacje : nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientami branży urządzeń laserowych; system pracy oraz  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – teren Polski;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1612
Stanowisko oferowane: Kelner(ka)
Wymagania
: praktyka; książeczka zdrowia; wykształcenie średnie;  
Inne informacje : obsługa klientów w luksusowej restauracji; system pracy oraz  wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy –Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1617
Stanowisko oferowane: Zdun
Wymagania
: praktyka jako samodzielny pracownik;
Inne informacje : praca jako zdun; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
Możliwe zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1649
Stanowisko oferowane: Lakiernik samochodowy
Wymagania
: 4 lata praktyki; wykształcenie kierunkowe (zawodowe lub średnie); 
Inne informacje : praca jako lakiernik; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1649
Stanowisko oferowane: Blacharz samochodowy
Wymagania
: 4 lata praktyki; wykształcenie kierunkowe (zawodowe lub średnie); 
Inne informacje : praca jako blacharz; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1650
Stanowisko oferowane: Magazynier naczep
Wymagania
: praktyka; wykształcenie zawodowe lub średnie; prawo jazdy kategorii CE;  
Inne informacje : praca jako magazynier; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Świętochłowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1651
Stanowisko oferowane: Kucharz małej gastronomii
Wymagania
: praktyka; wykształcenie gastronomiczne - zawodowe lub średnie; obsługa kasy fiskalnej; książeczka zdrowia;   
Inne informacje : praca jako kucharz małej gastronomii; system pracy – dzień pracy/dzień wolny (godziny pracy 09:00-24:00); wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1651
Stanowisko oferowane: Dostawca potraw
Wymagania
: praktyka; wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kategorii B; książeczka zdrowia;   
Inne informacje : praca jako dostawca; system pracy – dzień pracy/dzień wolny (godziny pracy 09:00-24:00); wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1653
Stanowisko oferowane: Doradca finansowy
Wymagania
: praktyka; wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe); obsługa komputera; uprawnienia finansowe;   
Inne informacje : praca polega na przygotowaniu planów finansowych dla klienta, sprzedaż produktów finansowych; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie; wynagrodzenie prowizyjne od 2000 do 6000 złotych brutto; miejsce pracy – Chorzów i Katowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1654
Stanowisko oferowane: Spawacz
Wymagania
: praktyka 3 lata; wykształcenie zawodowe; uprawnienia spawacza MIG MAG;
Inne informacje : praca spawacza; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1666
Stanowisko oferowane: Operator koparki gąsienicowej
Wymagania
: praktyka; wykształcenie zawodowe; uprawnienia;
Inne informacje : praca operatora; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Bytom;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1666
Stanowisko oferowane: Kierowca wywrotki czteroosiowej
Wymagania
: praktyka; wykształcenie zawodowe; uprawnienia;
Inne informacje : praca kierowcy; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Bytom;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1666
Stanowisko oferowane: Kierownik robót drogowych
Wymagania
: praktyka; wykształcenie wyższe budowlane; uprawnienia;
Inne informacje : prowadzenie prac budowlanych; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Bytom;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1671
Stanowisko oferowane: Tynkarz
Wymagania
: praktyka; wykształcenie zawodowe budowlane;
Inne informacje : prace tynkarskie; system pracy dwuzmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1677
Stanowisko oferowane: Przedstawiciel handlowy
Wymagania
: praktyka w obsłudze klientów; wykształcenie średnie; obsługa komputera;
Inne informacje : pozyskiwanie i obsługa klientów na produkty finansowe i ubezpieczeniowe; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1678
Stanowisko oferowane: Inspektor interwencyjny – kierowca
Wymagania
: dyspozycyjność, zamiłowanie do prace ze zwierzętami, dobry stan zdrowia, prawo jazdy kategorii B;
gotowość do zatrudnienia po ukończeniu szkolenia
Inne informacje : transport i ochrona zwierząt; system pracy zmianowy (praca także w weekendy i na tzw. dyżury); wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Ruda Śląska;
KONTAKT  telefoniczny 0322480362, 0501215284 w godzinach 07:00-15:00
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1680
Stanowisko oferowane: Mechanik samochodów osobowych
Wymagania
: prawo jazdy kategorii B; wykształcenie zawodowe mechaniczne; praktyka do samodzielnego wykonywania pracy; 
Inne informacje : prace mechaniczne; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Świętochłowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1681
Stanowisko oferowane: Monter konstrukcji stalowych
Wymagania
: praktyka; znajomość rysunku technicznego;
Inne informacje : prace monterskie; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1681
Stanowisko oferowane: Malarz konstrukcyjny
Wymagania
: praktyka; znajomość metod natryskowych;
Inne informacje : prace malarskie; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1682
Stanowisko oferowane: Specjalista ds pozyskiwania funduszy unijnych
Wymagania
: stały dostęp do Internetu; komunikatywna osoba; wykształcenie średnie; zaświadczenie o niekaralności;
Inne informacje : przygotowanie dokumentacji służącej do pozyskania funduszy unijnych; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie prowizyjne do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub agencyjnej;
Kontakt : b.kubica@dobrydoradca.pl
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1682
Stanowisko oferowane: Mobilny doradca inwestycyjny
Wymagania
: pracodawca zapewnia szkolenie dla osób bez doświadczenia, stały dostęp do internetu, komunikatywność, wykształcenie średnie; zaświadczenie o niekaralności;
Inne informacje : analiza sytuacji finansowej, opracowywanie rozwiązań; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie prowizyjne do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub agencyjnej;
Kontakt : b.kubica@dobrydoradca.pl
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1684
Stanowisko oferowane: Spawacz MAG
Wymagania
: 3 lata praktyki; uprawnienia;
Inne informacje : prace spawacza; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Ruda Śląska; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie;
Kontakt : Tel. 665 60 79 79
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1685
Stanowisko oferowane: Piekarz
Wymagania
: 3 lata praktyki; książeczka zdrowia;
Inne informacje : praca przy wypieku ciast (pieczywo); system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1687
Stanowisko oferowane: Sprzedawca
Wymagania
: praktyka; książeczka zdrowia;
Inne informacje : praca przy sprzedaży wędlin; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1689
Stanowisko oferowane: Pracownik ds dociepleń
Wymagania
: praktyka jako samodzielny pracownik; badania wysokościowe;
Inne informacje : praca przy docieplaniu budynków wełną mineralną; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1689
Stanowisko oferowane: Murarz
Wymagania
: praktyka jako samodzielny murarz; badania wysokościowe;
Inne informacje : prace murarskie; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1689
Stanowisko oferowane: Tynkarz
Wymagania
: praktyka jako samodzielny tynkarz; badania wysokościowe;
Inne informacje : prace tynkarskie; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1689
Stanowisko oferowane: Robotnik budowlany
Wymagania
: praktyka jako samodzielny robotnik budowlany; badania wysokościowe;
Inne informacje : praca na budowie głównie przy płytkach klinkierowych; system pracy jednozmianowy; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – woj. Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1698
Stanowisko oferowane: Pakowacz
Wymagania
: wykształcenie zawodowe; książeczka zdrowia;
Inne informacje : praca przy pakowaniu oraz etykietowaniu art. spożywczych, wykonywanie prostych prac magazynowych; wynagrodzenie 7,90 złotych brutto na godzinę; system pracy dwuzmianowy; miejsce pracy – Chorzów Batory;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1699
Stanowisko oferowane: Pracownik produkcji
Wymagania
: wykształcenie zawodowe;
Inne informacje : praca przy produkcji sprężyn, wykonywanie prostych prac magazynowych; wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą;  system pracy trzyzmianowy (praca w godzinach 06-14, 14-22, 22-06); zatrudnienie w ramach umowy o pracę tymczasową; miejsce pracy – Ruda Śląska;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1700
Stanowisko oferowane: Telefoniczny doradca klienta
Wymagania
: wykształcenie średnie; obsługa komputera; dobra dykcja (bez naleciałości regionalnych);
Inne informacje : praca przy zapraszaniu klientów na wykłady o zdrowiu; zatrudnienie w ramach umowy zlecenie w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 6,5 godziny pracy dziennie, 2 zmiany 8-14.30, 14.30-21 ); wynagrodzenie około 700 złotych brutto; system pracy dwuzmianowy; miejsce pracy – Katowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1701
Stanowisko oferowane: Magazynier
Wymagania
: praktyka; książeczka zdrowia; uprawnienia jako operator wózka widłowego;
Inne informacje : praca przy kompletowaniu zamówień spożywczych, praca nie tylko z wykorzystaniem wózka widłowego, ale także na magazynie (ciepłym i chłodnym - w odzieży ocieplanej); zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (po 6 miesiącach możliwość zatrudnienia na stałe); wynagrodzenie 13 zł brutto/h + premia od ilości spakowanych palet; system pracy trzyzmianowy; miejsce pracy – Będzin;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1702
Stanowisko oferowane: Telefoniczny doradca klienta
Wymagania
: wykształcenie średnie;
Inne informacje : praca przy obsłudze klienta TP; zatrudnienie w ramach umowy o pracę tymczasową; system pracy dwuzmianowy; wynagrodzenie od 8 do 9 złotych brutto + premia; miejsce pracy – Katowice;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1703
Stanowisko oferowane: Pracownik produkcji
Wymagania
: wykształcenie zawodowe; praktyka;
Inne informacje : praca przy produkcji części samochodowych w następujących działach : montaż, spawalnia, tłocznia, prototypowania, lakiernia; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (po 5 miesiącach możliwość podjęcia zatrudnienia na stałe); system pracy dwuzmianowy; wynagrodzenie od 8 do 9 złotych brutto + premia (premia od 1 miesiąca); miejsce pracy – Siemianowice Śląskie;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1710
Stanowisko oferowane: Inspektor nadzoru budowlanego ds. elektrycznych
Wymagania
: umiejętność kosztorysowania; 3 lata praktyki jako technik elektryk; wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia budowlane – elektryczne; znajomość obsługi komputera;
Inne informacje : prowadzenie nadzoru prac budowlanych z zakresu
elektryki; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony na pół etatu; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1710
Stanowisko oferowane: Spawacz – ślusarz
Wymagania
: wykształcenie zawodowe; uprawnienia spawacza gazowo – elektrycznego; praktyka jako spawacz – ślusarz;
Inne informacje : prace ślusarsko spawalnicze, praca przy cięciu i spawaniu; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;  system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1710
Stanowisko oferowane: Malarz budowlany
Wymagania
: umiejętność malowania pomieszczeń i konstrukcji; wykształcenie zawodowe; praktyka; 
Inne informacje : prace malarskie; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1710
Stanowisko oferowane: Specjalista ds. nadzoru budowlanego
Wymagania
: uprawnienia w zakresie Nadzoru Budowlanego; znajomość obsługi komputera; wykształcenie wyższe budowlane; znajomość procedur inwestycyjnych; umiejętność kosztorysowania; praktyka;
Inne informacje : prowadzenie nadzoru budowlanego; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1737
Stanowisko oferowane: Ślusarz – spawacz
Wymagania
: wykształcenie zawodowe; praktyka; uprawnienia;
Inne informacje : prace ślusarsko spawalnicze; zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1738
Stanowisko oferowane: Specjalista ds. obsługi klienta
Wymagania
: wykształcenie średnie; dobra organizacja pracy, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, stały dostęp do internetu;
Inne informacje : Aktualizacja danych osobowych klienta + analiza dokumentacji typu ZUS - OFE; osobisty kontakt z klientem (praca w terenie) część papierkową można wykonać w domu; zatrudnienie w ramach umowy o dzieło / zlecenie; pracodawca zapewnia szkolenia - jest zainteresowany głównie już pracującymi, którzy chcą dodatkowego zajęcia - system wynagrodzenia kwartalny prowizyjny; miejsce pracy – miasto  zamieszkania oraz okolice;
Kontakt telefoniczny 792 462 744
-----------------------------------------------------------------------
Numer oferty
: OfPr/09/1744
Stanowisko oferowane: Pomoc piekarza
Wymagania
: chęć do pracy ale mile widziana praktyka i książeczka zdrowia - pracodawca szuka osoby z praktyką lub do przyuczenia;
Inne informacje : praca przy stole do wyrobu różnych ciast pieczywa (chleb, bułki); zatrudnienie w ramach umowy o pracę; system pracy oraz wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy – Chorzów;
-----------------------------------------------------------------------


Kontakt telefoniczny w sprawie informacji na temat powyższych propozycji pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 07:30 oraz 14:00 – 14:55 na numer 032 34 97 129, 032 34 97 134,
032 34 97 119.

Kontakt  osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 do 14:00 w budynku PUP Chorzów – stanowiska pośredników pracy – Aktywna Poczekalnia.

                                               Zapraszamy !!

Nazwa dokumentu: Aktualne oferty pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-07-18 12:58:20
Data udostępnienia informacji: 2006-07-18 12:58:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 10:47:31

Wersja do wydruku...

corner   corner