logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
minus Informacje
   minus Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie
   minus Koronawirus: informacje i zalecenia
   minus Informacja dla osób niesłyszących
   minus Informacja o odbiorze raportu o opłaconych składkach
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


W związku z sytuacją epidemiologiczną SARS-COV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów Powiatowego Urzędu Pracy w  Chorzowie, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w reżimie sanitarnym.

Sprawy urzędowe można załatwić  w formie:
 • elektronicznej:
 • telefonicznej
 • drogą pocztową
 • osobiście

WYKAZ TELEFONÓW:
 
Centrala telefoniczna:
tel. 032 34 97 101

  Dofinansowania „tarcza antykryzysowa" wybierz 1:
 • Dotacje i pożyczki 5 tysięcy - wybierz 1
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników - wybierz 2
 • Dofinansowanie do samozatrudnienia - wybierz 3
 • Gdy chcesz powrócić do głównego menu- wybierz 0
  Rejestracja wybierz 2:
 • Informacja w sprawie rejestracji - wybierz 1
 • Umawianie rejestracji osobistej - wybierz 2
 • Gdy chcesz powrócić do głównego menu - wybierz 0
  Termin wizyty u doradcy klienta, potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy, wybierz 3:
 • Nazwisko na literę: B,C,Ć,D,H,I,K,N,O,R,Ś,V,W - wybierz 1
 • Nazwisko na literę: A,E,F,G,J,M,S,U - wybierz 2
 • Nazwisko na literę: L,Ł,P,T,Z,Ź,Ż - wybierz 3
 • Gdy chcesz powrócić do głównego menu - wybierz 0
   Formy wsparcia zatrudnienia wybierz 4:
 • Doposażenia stanowisk pracy, dotacje, PFRON - wybierz 1
 • Staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników po 50 roku życia - wybierz 2
 • Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, bony szkoleniowe, KFS, studia podyplomowe - wybierz 3
 • Gdy chcesz powrócić do głównego menu - wybierz 0
   Faks  - wybierz 5

   Sekretariat - wybierz 6


Składanie dokumentów w wersji papierowej odbywa się poprzez wrzucenie ich do urny znajdującej się w wydzielonej części budynku Urzędu Pracy od strony podjazdu oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 

Ilość odwiedzin: 1983
Nazwa dokumentu: Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Porwolik
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Porwolik
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2020-03-17 11:06:40
Data udostępnienia informacji: 2020-03-17 11:06:40
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-18 07:22:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner